«Що повинен знати студент про академічну доброчесність. Розмова на рівних.»

24.11.21р. в Миколаївському політехнічному фаховому коледжі відбувся семінар для кураторів академічних груп 1- 4 курсів на тему: «Що повинен знати студент про академічну доброчесність. Розмова на рівних».
Семінар підготували та провели куратори електротехнічного відділення: Вовк Н.Й., Акшаєва О.Г., Піньошко Г.І., Добраш А.А, Савранська В.В., Хапров Д.Є., Жигадло О.О., Букшицька С.О.
Завідувач відділення – Гожа Т.О.
На семінарі було розглянуто: поняття «академічної доброчесності». Воно стосується кожного учасника освітнього процесу. Проблема академічної доброчесності включає в себе: боротьбу з плагіатом, протидію корупції, питання академічної етики та інформаційної грамотності.
Виступаючими була акцентована увага на розроблених і затверджених в Миколаївському політехнічному фаховому коледжі «Кодексі академічної доброчесності» та «Положенні про запобігання та виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних роботах здобувачів фахової передвищої освіти у Миколаївському політехнічному фаховому коледжі».
З доповіддю про підвищення інформаційної грамотності та правил академічного письма виступила завідувач бібліотекою Кальмус Л.М.
Від студентської ради відділення студент гр. Еат – 319 Щур Михайло підготував презентацію на тему: «Академічна доброчесність. Що потрібно знати студенту».
Матеріали семінару рекомендовано використовувати для проведення кураторських годин.