Перейти до вмісту

День відкритих дверей 07.04.2023

  Відповіді на популярні питання:

  1. В якому вигляді (форматі) буде вступна кампанія.

  Вступна кампанія 2023 проходить за максимальної цифровізації, засобами електронного зв’язку та електронного кабінету вступника. Також в коледжі працює консультаційних центр, в якому Ви можете отримати допомогу із створення електронного кабінету та подачі заяв.

  • Який термін навчання на основі ПЗСО (11 класів), кваліфікованого робітника?

  Вступники на основі ПЗСО, КР у разі успішного проходження конкурсного відбору зараховуються на скорочений термін навчання. За спеціальностями технічного напрямку – 2 роки 10 місяців, економічного – 1 рік 10 місяців.

  • Які терміни подачі заяв та документів?

  Основний набір:

  Для вступників на основі вступу БСО (на основі 9 класі), прийом заяв та документів  починається 30 червня, закінчується о 18:00 год 13 липня;

  Для вступників на основі ПЗСО (на основі 11 класів), КР, ) реєстрація заяв та документів розпочинається 10 липня, закінчується: – о 18:00 год 31 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди; – о 18:00 год 09 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі результатів національного мультипредметного теста (зовнішнього незалежного оцінювання);

  Для інших категорій вступників строки однієї або декількох чергових сесій прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються Правилами прийому

  • Який перелік документів для вступу?

  Документи та відомості, що необхідні для створення електронного кабінету вступника:

  • свідоцтво про освіту;
  • документ, що посвідчує особу або РНОКПП;
  • електронна пошта;
  • номер телефону;
  • цифрове фото вступника;
  • довідка про реєстрацію місця проживання;
  • військовий обліковий документ (за віком)

  При подачі заяви, за наявності, додатково надіслати документи, що підтверджують право на спеціальні умови вступу на електронну пошту Приймальної комісії – mpfk.pk@gmail.com

  • Чи є можливість навчатися за державні кошти?

  Вступники мають можливість подавати заяви та брати участь у конкурсному відборі, для подальшого здобування освіти за кошти регіонального замовлення (бюджет) з усіх спеціальностей.

  • В якій формі відбуватиметься вступне випробування?

  Для вступників на основі вступу БСО вступне випробування проходить у формі співбесіди з української мови та математики, за результатами якої вступник отримує складову конкурсного балу в шкалі від 100 до 200 або «не зараховано».

  Для вступників на основі вступу ПЗСО, КР в якості вступного випробування може бути індивідуальна співбесіда з української мови та математики абр ЗНО попередніх років з двох предметів у будь-яких комбінаціях, або НМТ 2022, 2023 років.

  Результати вступного випробування на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані, за заявою вступника, для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію.

  • Як проходить конкурсний відбір для зарахування на навчання за кошти регіонального замовлення?

  Конкурсний відбір відбувається за конкурсним балом з урахуванням спеціальних умов участі у конкурсному відборі.

  Для вступників на основі вступу БСО

  КБ =УС+ОУ

  УС –  індивідуальна співбесіда.

  ОУ – підготовчі курси (від 0 до 10 балів), підготовчі курси вступник проходить за бажанням;

  КБ – конкурсний бал враховується не вище 200 балів.

  Для вступників на основі вступу ПЗСО, КР

  КБ =УС

  УС –  індивідуальна співбесіда;

  або

  КБ =ТО*1,25

  ТО – середнє арифметичне з двох предметів ЗНО (2020,2021), середнє арифметичне з НМТ (2022,2023);

  КБ – конкурсний бал враховується не вище 200 балів.

  Для всіх категорій вступників за умови рівних КБ подальше рейтингування відбувається за мотиваційними листами.

  • Який прохідний бал для зарахування на бюджет?

  Вступники, що мають конкурсний бал 100 та більше, допускаються до участі в конкурсі на місця регіонального замовлення

  • Чи є список приблизних питань вступного випробування.

  Перелік тем, критерії оцінки, орієнтовний список питань та еталонний варіант відповіді вступного випробування є складовими частинами Програми вступного випробування. Програма вступного випробування буде розроблена та опублікована на сайті коледжу не пізніше 30 квітня 2023.

  1. Чи є можливість здобувачам освіти проживати в гуртожитку?

  Коледж має у розпорядженні гуртожиток та надає кімнати для проживання здобувачам освіти, за потребою.

  1. Яка вартість навчання за контрактом?

  Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт) 14400 грн. на рік.

  1. Чи отримують здобувачі освіти стипендію?

  Здобувачі освіти, що навчаються за кошти регіонального замовника мають можливість отримувати стипендію, якщо входять до 40% кращих здобувачів групи за успішністю.

  1. Які можуть бути пільги  при вступі до коледжу?

  Спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) є:

  • зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування на місця державного або регіонального замовлення;
  • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення відповідно до цього Порядку осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.
  1. Які категорії вступників можуть претендувати на зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування?

  Проходять вступні випробування та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за кошти державного або місцевого бюджету:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10–14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
  • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
  • особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи), або переселилися з неї після 01 січня 2023 року;
  • діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи з їх числа;
  • особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
  • особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
  • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
  • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти;
  • особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
  • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, (категорія 2),
  • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
  • іноземці та закордонні українці у межах квоти для іноземців.

  Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення такі категорії осіб, що зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, якщо вони здобули позитивну оцінку на співбесіді:

  • вступники на основі базової середньої освіти, повної загальної (профільної) середньої освіти, які подали документи, що підтверджують спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету, передбачені пунктом 2 цього розділу, після завершення прийому документів, але не пізніше строків, встановлених у пункті 8 розділу VI цього Порядку;
  • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
  • діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).