Перейти до вмісту

Студентська профспілка

Первинна профспілкова організація здобувачів освіти – це добровільна неприбуткова громадська організація здобувачів освіти коледжу, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. Членом профспілки може стати будь-який студент університету денної форми навчання.
Профспілка стає вірним другом та порадником у вирішенні буденних студентських проблем.
Профком сприяє навчанню здобувачів освіти, створює необхідні умови для проживання та відпочинку, дбає про оздоровлення, співпрацює зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів та молодіжними організаціями, бере участь в організації дозвілля студентства.

Робота первинної профспілкової організації здобувачів освіти коледжу щодо соціально-економічного захисту прав та інтересів студентів визначається основними напрямками роботи:

1.Вносить адміністрації коледжу пропозиції щодо поліпшення умов побуту, відпочинку, медичного обслуговування, оздоровлення, розвитку студентського самоврядування.

2.Контролює правильність нарахування стипендій та інших виплат здобувачам освіти.

3.Спільно з адміністрацією:

-розподіляє житловий фонд гуртожитків;

-сприяє розвитку навчальної , науково-дослідної, пошукової, творчої, інтелектуальної, культурно-освітньої, спортивно масової та інших видів діяльності здобувачів освіти;

-вирішує питання розподілу стипендіального фонду.

Ефективність студентського профспілкового органу забезпечують чотири комісії у складі студентського профкому, зміст роботи і обов’язки яких визначенні відповідними положеннями:

Варто зазначити, що профком здобувачів освіти тісно співпрацює з відділом гуманітарної освіти та виховання, допомагає в організації та проведенні різного роду заходів, виділяє кошти для привітання переможців, призерів та учасників.

Очолює  студентську профспілку коледжу Алексашина І.В.

Захищаючи інтереси здобувачів освіти, профспілка коледжу ефективно взаємодіє із адміністрацією коледжу, профорганами вищого рівня, місцевою владою, громадськими організаціями, розвиває соціальне партнерство як правову форму знаходження розумних компромісів і домовленостей.