Перейти до вмісту

Студентська рада гуртожитку

Студентський гуртожиток МПФК призначен для проживання на період навчання іногородніх здобувачів освіти, а також здобувачів освіти з- поміж дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умовами відсутності в них іншого місця проживання.

               Розміщення здобувачів освіти у гуртожитку та виселення з них, умови проживання , права і обов’язки визначає Положення про студентський гуртожиток коледжу, розроблене у коледжі на підставі  Положення про  студентське самоврядування та первинною профспілковою організацією здобувачів освіти.

Списки здобувачів освіти на проживання в гуртожитку готує педагог вихователь гуртожитку і затверджує директор коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування .

               В студентському гуртожитку обирається студентська рада гуртожитку. Голова студентської ради гуртожитку входить до складу студентської ради коледжу.

Студентська Рада ( далі – Студрада) гуртожитку коледжу є громадським органом самоврядування здобувачів освіти і створюється у гуртожитку для залучення його мешканців до проведення заходів, направлених на поліпшення житлових та санітарно-побутових умов, перепускного та санітарного режимів, проведення виховної, культурно- масової, спортивної роботи, організацію відпочинку, пропаганду здорового способу життя,надання допомоги адміністрації щодо поселення та проживання здобувачів освіти у даному гуртожитку. Студрада гуртожитку коледжу виконує свої повноваження на основі єдності цілей колективності , демократії , гласності , дотримання принципів соціальної справедливості та законності , захисту прав та інтересів здобувачів освіти  коледжу.
Студрада гуртожитку організовує роботу у гуртожитку , пов’язану з перепускним режимом , виховною , культурно-масовою , фізкультурнооздоровчою , санітарно -та житлово-побутовою роботою, якою займаються відповідні комісії.

Студентська рада гуртожитку:

  • проводить та організовує контроль за поселенням та виселенням здобувачів освіти з гуртожитку спільно з адміністрацією коледжу та профспілковою організацією студентів МПФК;
  • приймає участь у розробці порядку поселення на новий навчальний рік ;
  • спільно з адміністрацією гуртожитку проводить роз’яснювальну роботу щодо виявлення та попередження боржників по оплаті за гуртожиток;       
  • проводить рейди та перевірки дотримання санітарних норм проживання у гуртожитку , використання приміщень за призначенням , правил техніки безпеки при користуванні електричними , газовими та іншими приладами , меблями та іншим інвентарем житлових приміщень згідно з типовими нормами;
  • проводить та організовує чергування мешканців у гуртожитку;
  • виховує бережне ставлення мешканців до майна гуртожитку , організовує роботи по озелененню та благоустрою території , яка закріплена за гуртожитком , ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку , розвитку інших форм самообслуговування;
  • активно сприяє додержанню мешканцями правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку , проводить роз’яснювальну роботу щодо попереджень правопорушень;
  • організовує та приймає участь у підготовці та ремонті свого гуртожитку до нового навчального року ;
  • організує змістовний відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя.

 Студрада гуртожитку звітує про свою роботу перед мешканцями гуртожитку на звітно-виборчій конференції.