Перейти до вмісту

Наші спеціальності

Галузь знань: 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійні програми: Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання
Обслуговування, діагностика та ремонт автотранспортних засобів

Галузь знань: 27 Транспорт
Спеціальність:271 Морський та
внутрішній водний транспорт
Освітньо-професійні програми: Експлуатація електрообладнання та автоматики суден
Експлуатація суднових енергетичних установок

Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 135 Суднобудування
Освітньо-професійна програма: Монтаж, проектування та обслуговування суднових машин,
механізмів та систем

Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 135 Суднобудування
Освітньо-професійна програма: Суднобудування

Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програма: Машинобудування та матеріалообробка

Галузь знань: 07 Управління та
адміністрування
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Освітньо-професійна програма: Облік і аудит на підприємствах і в організаціях

Галузь знань: 07 Управління та
адміністрування
Спеціальність: 076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійна програма: Інформаційні технології в підприємницькій діяльності

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Освітньо-професійна програма: Економіка підприємства

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Освітньо-професійна програма: Економічна кібернетика

Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітньо-професійна програма: Програмна інженерія

Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні технології у промисловому устаткуванні

Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Освітньо-професійна програма: Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

Галузь знань: 17 Електроніка та
телекомунікації,
Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Освітньо-професійна програма: Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок