Перейти до вмісту

Бібліотека

Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом освітнього  закладу. Тому всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які належить вирішувати коледжу, трансформуються в завдання та діяльність бібліотеки.

Бібліотеці Миколаївського політехнічного фахового коледжу  більше 90 років. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, ЗУ «Про вищу освіту», ЗУ «Про фахову передвищу освіту», ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Статутом коледжу, Положенням про бібліотеку коледжу.

Роль бібліотеки освітнього закладу досить багатопланова. Її завдання – це допомога у професійній освіті, самоосвіті, розширенні світогляду, формуванні читацьких інтересів, духовних цінностей здобувачів освіти, забезпечення методичними матеріалами. З цією метою організовуються книжкові виставки, тематичні полички, різноманітні огляди літератури. Під час індивідуальних бесід з першокурсниками бібліотекар виявляє коло їх читацьких інтересів, а далі в процесі навчання, намагається ненав’язливо скерувати читання кожного на розширення читацьких інтересів, розвитку ерудиції, виховання моральних якостей.

Бібліотекарі Миколаївського політехнічного фахового коледжу переконані, що їхня бібліотека повинна йти в ногу з сучасністю, адже теперішній читач більш вибагливий та потребує зовсім іншого ставлення. Попри доступність сучасних гаджетів, безмежного простору мережі Інтернет та наявності книг в електронному вигляді – важливість друкованої літератури важко заперечити. А особливо, якщо необхідна література не підлягає оцифровуванню, випущена в мінімальній кількості та недоступна в електронному вигляді.

  У бібліотеці встановлено нове бібліотечне обладнання – кафедра, столи, стільці, стелажі-вітрини, в яких розміщена частина бібліотечного фонду, а також знаходяться постійнодіючі книжкові виставки. В читальній залі бібліотеки організовуються масові заходи на допомогу освітньому процесу.