Перейти до вмісту

Психологічна служба

Психологічна служба коледжу згідно «Положення про психологічну службу «МПФК»  

СУЯ МПФК – ПС- П/12-02: 2019 очолює практичний психолог коледжу Пархоменко Марина Михайлівна.

Основною метою психологічної служби коледжу є виконання завдань, пов’язаних з підвищенням ефективності педагогічного процесу, сприяння особистісному та професійному зростанню, соціальному благополуччю та збереженню психологічного здоров`я усіх учасників навчально-виховного процесу.

У своїй діяльності  психологічна служба  керується Конституцією і законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Коледжу,  даним Положенням а також іншими нормативно-правовими актами і цим Положенням про психологічну службу коледжу:

Положення про психологічну службу

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ЗАВДАННЯ:

 • психологічне забезпечення освітнього процесу;
 • психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти;
 • психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти;
 • психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;
 • реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;
 • консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо;
 • роботу з постраждалими від насильства дітьми тощо.

   ФУНКЦІЇ:

 • діагностично-прогностична  – психолого-педагогічне вивчення чинників становлення особистості, її індивідуального розвитку;
 • організаційно-методична – визначення стратегії, мети, завдань, планування діяльності психологічної служби та координація взаємодії учасників освітнього процесу;
 • корекційно-розвиткова – система впливів, спрямованих на подолання визначених проблем, труднощів, шкідливих звичок, негативних емоційних станів тощо у здобувачів освіти; здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, подолання різних форм девіантної поведінки; сприяння розвитку освітніх, інтелектуальних, загальних, спеціальних та соціальних здібностей, формування мотивації до освітньої діяльності у здобувачів освіти; надання психолого-педагогічної допомоги здобувачам освіти з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • консультативна – допомога у вирішенні проблем щодо розвитку, виховання, навчання та формування психологічної і соціальної компетентності учасників освітнього процесу;
 • просвітницько-профілактична – поширення психологічних знань, виявлення фактів порушення прав дитини, вжиття заходів щодо подолання негативних чинників, які впливають на життєзабезпечення дитини, її моральний та соціальний розвиток, профілактика та попередження негативних впливів;
 • соціально-захисна – здійснення соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають у кризових ситуаціях (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо); захист конституційних прав і статусу, законних інтересів здобувачів освіти

Практичний психолог коледжу надає психологічну допомогу здобувачам освіти, викладачам, батькам та співробітникам коледжу.

Види роботи:

 • діагностична;
 • консультативна;
 • корекційно-розвивальна;
 • психологічна просвіта;
 • профілактична;
 • захисна;
 • організаційно-методична;
 • просвітницька робота

Напрямки роботи:

 • проведення занять з елементами тренінгу, семінарів, годин спілкування;
 • надання індивідуальних та групових консультацій;
 • проведення анкетувань, тестувань;
 • участь у розробленні організаційного алгоритму та методично-змістового формату підготовки та проведення психолого-педагогічних семінарів кураторів академічних груп.

Психологічна служба коледжу  методично працює над річними      темами:

2019/2020 « Булінг та кібербулінг. Методи боротьби та захисту від булінгу та кібербулінгу» .

2020/2021«Формування у учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу, кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин та запобігання торговлі людьми.»